PhyLeA 

Summary

Hayatımızda oldukça önemli olan fizik, doğa olaylarını sebep-sonuç ilişkisiyle
açıklayarak, anlamamıza yardımcı olduğundan öğrenmemiz gereken bir bilim dalıdır. Liseye
geçmiş öğrencilerse ilk defa bu dersi görmeleri gibi nedenlerden dolayı fizik dersinden
korkarlar ve önyargıyla yaklaşırlar. Bunu önlemek adına öncelikle öğrenci görüşlerini
toplama yoluna gidilmiştir. Öğrenci görüşleri toplanırken de anket yöntemi seçilmiştir.
Anketten toplanan verilere göre öğrencilerin test çözme, tekrar yapma gibi alışılmış ders
çalışma yöntemleri dışında görseller ve interaktif içeriklerle desteklenmiş bir fizik dersini
daha iyi anlayacağını düşündüğüne ve tercih ettiğine ulaşılmıştır. Teknolojide yaşanan
gelişmeler ve anketten toplanan veriler temel alınarak, öğrencilerin çoğunun sahip olduğu
Android işletim sistemli mobil cihazlara, öğrencilerin en çok zorluk çektiği konuları seçtikleri
ve seçtikleri konulara dair videolar izleyebileceği bir uygulama geliştirilmesi amaçlanmıştır.
Öğrencilerin sahip oldukları mobil cihazlarda fazla zaman harcadığı görülmüştür. Harcanılan
zamanın önüne biraz daha geçmek ve mobil cihazlarında harcadıkları zamanı olabildiğince
verimli hale getirmek adına da Android uygulama geliştirilmesi bizce en doğru yol olmuştur. Öğrencileri araştırmaya sevk edecek sorularla uygulamaya ilgilerini çekip, araştırdıkları
konular ilgili soruları doğru cevapladıktan sonra elde edebilecekleri puanlarla ödül
kazanabilecekleri bir sistemle motivasyonlarını artırmak, zamanlarını olabildiğince verimli
kullanmalarını sağlamak ve ‘‘Google etkisi’’nden kurtarmak amaçlanabilir.

Question / Proposal

Öğrencileri araştırmaya sevk edecek sorularla uygulamaya ilgilerini çekip, araştırdıkları
konular ilgili soruları doğru cevapladıktan sonra elde edebilecekleri puanlarla ödül
kazanabilecekleri bir sistemle motivasyonlarını artırmak, zamanlarını olabildiğince verimli
kullanmalarını sağlamak ve ‘‘Google etkisi’’nden kurtarmak amaçlanabilir.

Research

Benden önce kavramların bilgisayar destekli animasyonlar ile anlatılmasının öğrencilerin ders başarılarına olumlu yönde etki ettiği sonucundan yola çıkarak ben de projemi uygulama yoluyla ders başarılarını olumlu yönde etkilemeyi amaçladım.

 

 

Method / Testing and Redesign

Bu proje veri toplama ve uygulama hazırlama olarak iki ana başlık altında hazırlanmıştır.
Veriler anket yöntemiyle elde edilmiştir. Sorular hazırlanmış, fizik dersinde anlamakta
zorlandıkları konular hakkında 2016-2017 yılı 9. sınıf öğrencilerine anket yapılmış ve
sonuçlar elde edilmiştir. Ardından anket sonuçları temel alınarak bir uygulama
geliştirilmiştir.

Anket
Anket sorularının hazırlanması
2016-2017 yılı 9. sınıf öğrencilerine anketin uygulanması
Verilerin toplanması ve analizi
PhyLeA
PhyLeA kayıt ekranının oluşturulması
PhyLeA giriş ekranının oluşturulması
PhyLeA çıkış sisteminin oluşturulması
PhyLeA anket sisteminin oluşturulması
PhyLeA içerik ekranının oluşturulması

Bu araştırmada verilerin analizinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Betimsel analiz,
çeşitli veri toplama teknikleri ile elde edilmiş verilerin daha önceden belirlenmiş temalara
göre özetlenmesi ve yorumlanmasını içeren nitel bir veri analiz türüdür. Bu analiz türünde
araştırmacı görüştüğü ya da gözlemiş olduğu bireylerin görüşlerini çarpıcı bir biçimde
yansıtabilmek amacıyla doğrudan alıntılara sık sık yer verebilmektedir. Bu analiz türünde
temel amaç, elde edilmiş olan bulguların okuyucuya özetlenmiş ve yorumlanmış bir
biçimde sunulmasıdır (Yıldırım ve Şimşek, 2011).

Results

Elde edilen verilere göre öğrenciler fizik dersini interaktif bir şekilde öğrenmeye olumlu
tutum geliştirmişlerdir. Uygulamanın öğrenciler tarafından kullanılıp, görüşleri alınmaya
devam edilmektedir.

Conclusion

Elde edilen verilere göre öğrenciler fizik dersini interaktif bir şekilde öğrenmeye olumlu
tutum geliştirmişlerdir. Uygulamanın öğrenciler tarafından kullanılıp, görüşleri alınmaya
devam edilmektedir. Bulgular beklediğimiz sonuçları desteklemektedir. Uygulama bilimi sevdirmek açısından daha keyifli hale getirilebilir.

About me

İsmim Hasan, 15 yaşındayım. Yazılımla ilgilenmeye, bilgisayar oyunları oynamaya, basketbol oynamaya, fotoğraf çekmeye, bilimsel videolar, belgeseller ve snooker seyretmeye ve kaliteli bir mühendis olmamı sağlayacak her şeye bayılırım. 

STEM ile ilgileniyorum çünkü yaklaşık dört senedir bu eğitimi alıyorum, artık bunları barındırmayan bir mesleği keyifle ve kaliteli bir şekilde yapamayacağımı ve hayatımdan bunları çıkartamayacağımı düşünüyorum.

Elon Musk, Neil deGrasse Tyson, Umut Yıldız

Henüz hangi dalını yapacağıma karar veremediğim mühendislik mesleğini en iyi şekilde, uygulama ve proje ağırlıklı öğrenebileceğim bir yerde eğitim görmek istiyorum. Belki de astrofizikçi olurum. 

Etik olmayan kazanmayı her zaman ödül almamaya tercih ederim. Kendim yapmıyorsam hak etmiyorumdur. Proje süreçlerinden edindiğim kazanımlar benim için ödüllerden daha değerlidir. Eğer ödül kazanırsam bununla yurt dışına çıkar, vizyonumu geliştirecek insanlarla tanışır, yerleri gezerim ve STEM bilgi ve becerilerimi geliştirecek eğitimlere katılırım. Gelecek projem için finans ayırmayı unutmamak kaydıyla ödülün yetmesi durumunda da yarı profesyonel bir fotoğraf makinesi satın alırım.

Health & Safety

Araştırmalarımı yaptım, verileri elde etmek için üst sınıflarıma anketler yaptım, projemin raporu ve kodlarını kendim yaptım.

Yasemin Karakaya Bilim ve Sanat Merkezi'nde bulunan bilgisayarları kullandım. Herhangi bir laboratuvar çalışması yapmadım.

Bibliography, references, and acknowledgements

YILDIRIM, A. ve ŞİMŞEK, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (8.
baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Barış, Y.T (2015) Appinventor ile Mobil Uygulama (Android) Geliştirme,Abaküs
Kitap,Ankara
http://www.appinventor.org/book2 Erişim tarihi:11.11.2017

Karadeniz, G. (2010), Liselerde fizik dersi öğretiminde bilgisayar destekli eğitim ve geleneksel eğitim yaklaşımlarının rule space yöntemi ile değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul

Projemde bana en büyük desteği danışman ve STEM öğretmenim Dr. Erhan ŞAHİN sağlamıştır. Projede eksiklerimi fark etmemi sağlamak dışında yardımcı olmamıştır. Tüm araştırmalarımı kendim yapmış, verileri elde etmek için üst sınıflarıma anketler yapmış, projemin raporu ve kodlarını kendim yazmış bulunmaktayım.

Yasemin Karakaya Bilim ve Sanat Merkezi'nde bulunan bilgisayarları kullandım. Herhangi bir laboratuvar çalışması yapmadım.