Nagroda LEGO® Education

Juror wręczający uczestnikowi nagrodę LEGO.

Nagroda LEGO® Education jest przyznawana uczniowi, który wykorzystuje innowacyjne, praktyczne podejście do rozwiązania największych wyzwań z zakresu nauki, technologii, inżynierii lub matematyki.

Zdobywca otrzyma:

  • stypendium naukowe o wartości 15 000 USD,

Laureat, w towarzystwie rodzica lub opiekuna, wyjedzie do centrali Grupy LEGO w Billundzie w Danii, gdzie pozna historię i pracę Grupy LEGO oraz jej działalność w szkołach. Wyprawa może obejmować również zwiedzanie LEGO House i wstęp do pierwszego Legolandu w Danii. Laureat spotka się też z pracownikami LEGO Education, by dowiedzieć się więcej o ich pracy.

Ponadto laureat otrzyma stypendium naukowe w wysokości 15 000 USD na realizację celów projektu.

Jeśli nagrodę wygra zespół, stypendium zostanie podzielone po równo między jego członków.