Badania nad poprawą wydajności turbin wiatrowych z osią pionową

Surya Tallavarjula, Kalifornia, Stany Zjednoczone 13-15

Na terenach zurbanizowanych o zmiennym kierunku wiatru i konieczności redukcji hałasu najlepiej sprawdzają się turbiny wiatrowe o pionowej osi obrotu (VAWT). Jednym z takich projektów jest turbina rotorowa Savoniusa, ale ma ona małą wydajność. Celem niniejszego projektu jest poznanie możliwości poprawy wydajności VAWT Savoniusa. Jeśli siła oporu na powracającym ramieniu zostanie zmniejszona, zwiększy się moment obrotowy netto VAWT oraz prędkość kątowa. Zbadano trzy koncepcje i porównano stosunek współczynnika efektywności do szybkości końcówki w moich projektach z opublikowanymi danymi. Wstępne obliczenia wykazały, że najwyższą efektywność zapewnia zastosowanie płyty blokującej.

Pokaż więcej