Zrozumienie procesów formowania się planet poprzez analizę danych z pozasłonecznych układów jedno- i wieloplanetarnych

Antara Bhattacharya, Indie 13-15

Wykorzystując dane z archiwum egzoplanet NASA, zbadałam, czy rozkłady masy planetarnej, promienia, okresu obiegu, temperatury i metaliczności gwiezdnej są statystycznie różne w układach jedno- i wieloplanetarnych. Przeanalizowałam i porównałam skumulowane rozkłady częstotliwości tych parametrów oraz przeprowadziłam test Kołmogorowa-Smirnowa dla dwóch prób. Wykazałam, że właściwości planet i metaliczność gwiezdna są istotnie różne w układach jedno- i wieloplanetarnych. Oceniłam również stosunki okresów obiegu w układach wieloplanetarnych w celu znalezienia rezonansów dwóch ciał. Moje odkrycia dają wgląd w mechanizmy formowania się planet, a także potwierdzają, że Układ Słoneczny jest niezwykle nietypowym układem wieloplanetarnym.

Pokaż więcej