Opracowywanie termostabilnej celobiohydrolazy: nowe podejście do zrównoważonej produkcji etanolu

Sagarika Samavedi, Waszyngton, Stany Zjednoczone 16-18

Zastosowanie odnawialnych źródeł energii, a w szczególności biopaliw, jest konieczne, by przeciwdziałać wykorzystaniu paliw kopalnych i ograniczyć zagrożenie globalnym ociepleniem. Celuloza jest wszechobecna w przyrodzie i może być stosowana jako potencjalny surowiec do wytwarzania etanolu. Jednak enzymy stosowane do rozkładania celulozy takie jak celobiohydrolaza działają zbyt wolno, by można je było wykorzystać do celów komercyjnych na dużą skalę. Opracowałam termostabilną wersję celobiohydrolazy, która jest odporna na denaturację w wyższych temperaturach i dlatego przyspiesza katalizę. Do zaprojektowania enzymu wykorzystałam oprogramowanie do modelowania białek, systemy uczące się, wielokrotną analizę dopasowania sekwencji i procedury bioinformatyczne.

Pokaż więcej