Przeniesienie wzorów Gaussa do przestrzeni trójwymiarowej: obliczanie objętości nieregularnych ciał stałych

Nicholas Patrick, Indonezja 13-15

Objętość obliczamy różnymi metodami, między innymi przez wyparcie wody, obliczanie objętości wielościanu wypukłego, integrację. Wszystkie te metody mają różne ograniczenia. Jako student matematyki stanąłem przed wyzwaniem znalezienia innego efektywnego sposobu obliczania objętości dowolnej bryły z użyciem jednego wzoru. W tej nowej metodzie sposób obliczania pola powierzchni dwuwymiarowej ze wzorów Gaussa został zastosowany do przestrzeni trójwymiarowej. Niniejsze badanie zostało udowodnione matematycznie i sprawdzone za pomocą rzeczywistych obliczeń. Za pomocą tej metody można obliczyć objętość dowolnego nieregularnego ciała stałego.

Pokaż więcej