Kierowanie szlaków naprawczym DNA w potrójnie ujemnym raku piersi

Marilyn Santo, Zachodnia Wirginia, Stany Zjednoczone 16-18

Potrójnie ujemny rak piersi jest agresywnym podtypem raka piersi, w którym wszystkie trzy receptory hormonalne (estrogenu, progesteronu i HER-2) nie ulegają nadmiernej ekspresji w guzie nowotworowym. Ze względu na brak możliwości działania w ramach tych trzech receptorów tradycyjne metody leczenia, takie jak terapia hormonalna i chemioterapia, są nieskuteczne, co czyni z tego rodzaju raka piersi jeden z najtrudniejszych do leczenia. Mój projekt koncentrował się na ukierunkowaniu szlaków naprawczych DNA w potrójnie ujemnym raku piersi i miał dwa cele: porównanie stopnia uszkodzenia między dwiema grupami etnicznymi i ocenę ich reakcji na leczenie ukierunkowane.

Pokaż więcej