Badanie biodegradacji przez szczepy bakterii wyizolowane z rafinerii ropy naftowej

Andres Reintam, Estonia 16-18

Celem badania było poznanie, w jaki sposób szczepy bakteryjne Pseudomonas pseudoalcaligenes ICTN13 i Acinetobacter venetianus ICP1, które wyizolowano ze ścieków w osadniku ropy naftowej Uran FTP w Indiach, mogą degradować fenol i ropę naftową w warunkach hodowli pojedynczej i mieszanej.

Pokaż więcej