Wei-Ching Chen

Smart Necklace

Wei-Ching Chen, Tajwan 16-18

Prezentowane badanie dotyczy Smart Necklace – nieinwazyjnego inteligentnego urządzenia, które monitoruje wszystkie ruchy powodowane przez mięśnie szyi, na przykład picie, jedzenie i kaszel, a także puls użytkownika. Rozwiązanie śledzi wibracje za pomocą czujnika piezoelektrycznego i wykorzystuje model CNN (konwolucyjnej sieci neuronowej) z dziedziny deep learning do analizy różnych sygnałów. Smart Necklace może być użyteczny w starzejącym się społeczeństwie, gdy znaczna część osób starszych żyje samotnie. W przyszłości może zostać połączony ze smartfonem i w czasie rzeczywistym wysyłać informacje oraz ostrzeżenia o stanie użytkownika.

Pokaż więcej