Dana Yerlanova, Dilnaz Kamalova

Sequence

Dana Yerlanova, Dilnaz Kamalova, Kazachstan 16-18

Ścisłe przestrzeganie schematu dawkowania leków przez pacjentów jest niezwykle ważne. Dlatego samodzielne prowadzenie terapii jest bardzo trudnym zadaniem. Sequence to inteligentne pudełko na tabletki, które stanowi łącznik między pacjentami z chorobą przewlekłą a ich opiekunami. Urządzenie często przypomina pacjentom o przyjęciu dawki za pomocą sygnałów wizualnych i dźwiękowych. Ponadto pudełkiem zarządza aplikacja mobilna, która przekazuje opiekunowi powiadomienia o tym, która tabletka została zażyta bądź pominięta, lub informacje o przyjęciu niewłaściwej dawki. W przypadku braku aktywności pacjenta opiekun może upewnić się, że wszystko jest w porządku.

Pokaż więcej