Badanie usuwania mikroplastików z wody za pomocą ferrofluidów

Fionn Ferreira, Irlandia 16-18

W ramach projektu zbadano nową metodę usuwania mikroplastiku z wody przy użyciu ferrofluidu – nietoksycznego płynu magnetycznego składającego się z oleju i magnetytu (sproszkowanego tlenku żelaza). W obecności wody ferrofluid przyciąga mikroplastiki ze względu na apolarność obu materiałów. Zbadałem tę metodę ekstrakcji na dziesięciu rodzajach mikroplastików. Stężenie tworzyw sztucznych przed ekstrakcją i po niej zmierzono za pomocą spektrometru i mikroskopu zbudowanych w warunkach domowych. Wyniki potwierdziły moją hipotezę zakładającą 85% ekstrakcję.

Pokaż więcej