PROT (Project of Removing Obstacles with Technology – projekt usuwania przeszkód przy użyciu technologii)

Buğra Erginal, Turcja 16-18

W ramach tego projektu opracowano urządzenie elektroniczne, które pomaga rozwiązać problem nieprawidłowego i nieregularnego przyjmowania leków przez pacjentów z chorobą Alzheimera, osoby starsze oraz osoby niewidome i niedowidzące.

Pokaż więcej