Projektowanie i programowanie gier wideo w celu ułatwienia dzieciom z zespołem Aspergera podejmowania interakcji społecznych

Ximena Gómez Salgado, Carlos Emilio Espindola Espinosa, Meksyk 13-15

Zespół Aspergera to zaburzenia neurobiologiczne związane z autyzmem, które powodują znaczne trudności w podejmowaniu interakcji społecznych. Po kilku wizytach w trzech ośrodkach opieki dla osób z tą chorobą opracowano grę wideo, która może pomóc dzieciom doświadczającym wspomnianych trudności. Gra została zaprojektowana i zaprogramowana pod kątem tworzenia map popularnych miejsc, w których zwykle podejmowane są różne interakcje. W grze typu RPG, czyli fabularnej, symulowane są codzienne sytuacje, które dla dzieci z zespołem Aspergera mogą być problematyczne.

Pokaż więcej