Platformy i tarasy w Peru: wykorzystanie wiedzy przodków w obliczu niepewnej przyszłości

Ana Paula Guzmán Méndez, Peru 13-15

W Peru, podobnie jak w wielu krajach Ameryki Łacińskiej, niedobór gruntów rolnych stanowi poważny problem. Celem tego badania jest ustalenie, na podstawie starożytnej wiedzy Inków, czy możliwe jest odnalezienie i scharakteryzowanie tarasów, które pozwoliłyby odtworzyć dawne obszary rolnicze oraz przygotować nowe, a także czy korzyści ekonomiczne takiej operacji mogą przewyższyć jej koszty. Zastosowana metodyka umożliwia zaprojektowanie i sprawdzenie modelu terenu rozpoznającego obszary tarasowe, które można odtworzyć i wykorzystać, przy użyciu technik opartych na systemie informacji geograficznej (GIS) oraz analizy ekonomicznej. Narzędzie pozwala poszerzyć obszary wykorzystywane do celów rolniczych, ograniczyć skrajne ubóstwo oraz walczyć ze zmianami klimatycznymi.

Pokaż więcej