Optymalizacja metod wykrywania DNA z próbek środowiskowych podczas analizy obecności wydr rzecznych na północnym wschodzie USA

Ethan Jacobs, Nowy Jork, Stany Zjednoczone 16-18

Badania DNA z próbek środowiskowych wykorzystują czasochłonne i kosztowne metody gromadzenia, filtrowania, ekstrakcji, amplifikacji i analizowania eDNA (DNA zawartego w wydalinach zwierzęcych), które mogą rozszerzyć zakres wykrywania gatunków, monitorowania bioróżnorodności i działań ochronnych. W swoich badaniach pracowałem nad ulepszeniem nowej metody wykrywania i analizy eDNA o nazwie GoFish Nested PCR, korzystając z protokołu zagnieżdżonej amplifikacji oraz projektowania starterów 12S o szerokim spektrum i starterów MiFish specyficznych dla gatunku. Użyłem tej metodologii do analizy obecności eDNA w trzech rzekach dla czterech różnych ssaków innych niż morskie: wydry, bobra, piżmaka i szopa pracza.

Pokaż więcej