Aplikacja mobilna do pomiaru i monitorowania objawów choroby Parkinsona

Anshika Agarwal, Kalifornia, Stany Zjednoczone 13-15

Parkinsensor to aplikacja na smartfony wspomagająca prognozowanie w chorobie Parkinsona. Pomaga monitorować objawy pacjenta przed leczeniem, w trakcie i po jego zakończeniu. Aplikację można przenieść na inteligentne urządzenia do noszenia wyposażone w podobny akcelerometr. Pacjenci z chorobą Parkinsona często wymagają ciągłego monitorowania objawów i właśnie do tego służy ta aplikacja. Parkinsensor przyniesie korzyści użytkownikom, zmniejszając liczbę niewykrytych przypadków choroby Parkinsona i zwiększając liczbę wczesnych rozpoznań. Umożliwi również lekarzom skuteczne monitorowanie objawów u pacjentów oraz reakcji na leczenie. Wszystkie te czynniki łącznie prowadzą do lepszych wyników leczenia.

Pokaż więcej