Skalowalna i łatwo dostępna aplikacja internetowa wykorzystująca systemy uczące się do wczesnego wykrywania dysleksji

Isha Puri, Nowy Jork, Stany Zjednoczone 16-18

Stworzyłem aplikację, która może precyzyjnie badać dzieci pod kątem dysleksji, wykorzystując zwykłą kamerę wbudowaną w laptop. Moja aplikacja nagrywa dziecko czytające fragment tekstu na ekranie, śledzi ruch źrenic, używając bardzo dokładnej metody śledzenia oczu, i określa średni czas trwania fiksacji. Opierając się na tym pomiarze, aplikacja z dokładnością 90,18% potrafi przewidzieć, czy dziecko ma wyższe ryzyko dysleksji. Testy były prowadzone na zbiorze danych rzeczywistych pacjentów z dysleksją, obejmującym 370 próbek sklasyfikowanych jako osoby o wysokim lub niskim ryzyku.

Pokaż więcej