Tworzenie algorytmów dla systemów uczących się wykorzystywanych do satelitarnego monitorowania jakości wód przybrzeżnych.

Marvin Li, Alabama, Stany Zjednoczone 13-15

Należyte zarządzanie zasobami strefy przybrzeżnej wymaga kompleksowego i częstego monitorowania jakości wody oraz wydajności ekosystemów wód przybrzeżnych. Teledetekcja satelitarna zapewnia synoptyczny widok powierzchni oceanu w odstępach dziennych. Teledetekcja zmian koloru oceanu polega na opracowywaniu algorytmów, które mogą precyzyjnie określić właściwości wody naturalnej na podstawie satelitarnych pomiarów odbicia. Jednak algorytmy opracowane dla otwartych wód oceanicznych nie sprawdzają się w złożonych optycznie wodach przybrzeżnych i ujściach rzek. W tym projekcie opracowałem nowe algorytmy dla systemów uczących się, które właściwie określały stężenie chlorofilu i osadu zawieszonego, przyczyniając się do rozwoju teledetekcji satelitarnej wód przybrzeżnych.

Pokaż więcej