Zastosowanie lingwistyki komputerowej do śledzenia szybkości rozprzestrzeniania się idei z użyciem idiomów związanych z częściami ciała

Katherine Kotomina, Ukraina 13-15

Celem niniejszego badania jest przeanalizowanie, za pomocą możliwych do prześledzenia markerów, czynników wpływających na rozprzestrzenianie się idei w ciągu ostatnich 1200 lat na podstawie ich występowania w masowo produkowanych materiałach pisanych.

Pokaż więcej