Czerwone, fotoluminescencyjne nanocząstki Y2O3 domieszkowane Eu3+ jako konwertery fotonów w dół do zastosowań w diodach LED z luminoforem

William Wang, Oklahoma, Stany Zjednoczone 16-18

Pokazujemy, że unikalne właściwości strukturalne i optyczne nanoziaren Y2O3:Eu3+ mogą prowadzić do wydajnego luminoforu z konwersją w dół fotonów, co można połączyć z diodami LED UV opartymi na GaAlN w celu generowania białego światła. Dopracowując warunki syntezy, w niedrogi sposób zsyntetyzowano nanocząstki Y2O3:Eu3+ o średnicy 40–334 nm. Zaobserwowaliśmy przejście z fazy amorficznej do krystalicznej nanocząstek i dostrzegliśmy silną emisję fotoluminescencyjną czerwonego światła oraz wzbudzenie UV nanocząstek. Ten projekt wpisuje się w starania prowadzące do powstania energooszczędnego oświetlenia i obniżenia kosztów energii elektrycznej, pomagając zmniejszyć emisję dwutlenku węgla i walczyć ze zmianami klimatu.

Pokaż więcej