Ekonomiczne rozwiązanie przyspieszające wzrost roślin dzięki zwiększonemu ciśnieniu atmosferycznemu i długości fali świetlnej, wyposażone we wskaźnik niedoboru składników odżywczych

Ayush Kashyap, Indie 13-15

Celem projektu jest szybkie zwiększenia tempa wzrostu roślin z wykorzystaniem wrażliwości procesu fotosyntezy na ciśnienie atmosferyczne i długość fali świetlnej. System może również sprawdzać niedobory składników odżywczych w roślinach na podstawie różnicy długości fal świetnych odbijanych przez części końcowe oraz apikalne i automatycznie zaspokajać potrzeby rośliny. Głównym celem projektu jest zapewnienie zdrowego wzrostu roślin przy użyciu możliwie najtańszego sprzętu.

Pokaż więcej