Projekt czujnika do monitorowania przewodności gleby in situ na potrzeby rolnictwa precyzyjnego i gospodarki wodnej

Rohan Wagh, Oregon, Stany Zjednoczone 16-18

Mój projekt ma na celu zaprojektowanie miernika przewodności gruntu, który można wykorzystać do zbierania informacji o stanie gleby, potrzebach związanych z podlewaniem i przewidywanych plonach. Ponieważ mierniki przewodności (EC) gleby są zazwyczaj drogie i wymagające dużych nakładów pracy, postanowiłem stworzyć opłacalną alternatywę dla konwencjonalnych mierników EC gleby. Moje rozwiązanie składa się z sieci wieloanodowych czujników wykorzystujących mikrobiologiczne ogniwa paliwowe (MFC) do niezależnego rejestrowania dokładnych, lokalnych pomiarów przewodności gleby. Zmierzone wartości EC gleby są następnie nanoszone na mapę pola, by pokazać kondycję gleby, potrzeby związane z nawadnianiem i przewidywany plon z pola.

Pokaż więcej