Jak ulepszyć kontrolę rur za pomocą termografii w podczerwieni

Melika Losic, Bośnia i Hercegowina 16-18

W przemysłowej kontroli rurociągów przyjmuje się, że granicą detekcji uszkodzenia ściany wewnętrznej jest gradient temperatury wyższy niż 2 K widoczny na zewnętrznej ścianie rury. Naszym celem było udowodnienie, że w dobrze zdefiniowanym zakresie temperatur standardowa kamera termowizyjna do zastosowań przemysłowych ma wystarczającą czułość i kontrast do niezawodnego wykrywania uszkodzeń skutkujących znacznie niższym gradientem temperatury na powierzchni zewnętrznej (nawet do 0,4 K). Do weryfikacji użyliśmy próbki rur ze sztucznie utworzonymi uszkodzeniami na wewnętrznej ścianie. Uzyskane wyniki zostaną przeanalizowane, omówione i zastosowane w rzeczywistych warunkach przemysłowych. Rozważymy i opiszemy również ograniczenia zastosowań.

Pokaż więcej