Jak możemy pomóc osobom z wadami słuchu w komunikacji z innymi?

Daniel Kazantsev, Rosja 16-18

Według statystyk Światowej Organizacji Zdrowia ponad 5% ludności naszej planety cierpi na upośledzenie słuchu. Osoby z wadą słuchu komunikują się za pomocą języka migowego; tylko nieliczne mogą rozmawiać bez tłumacza. Udało mi się stworzyć małe urządzenie, które ułatwia komunikację między osobami niesłyszącymi i słyszącymi, rejestrując pozycję rąk i ruchy z dużą precyzją oraz przekładając gesty na słowa.

Pokaż więcej