Wpływ pojedynczych, prowadzonych przez rówieśników zajęć o dawstwie organów na uczniów szkół średnich i ich rodziny

Lakshya Aggarwal, Shreet Aggarwal, Pranav Parashar, Indie 13-15

Wskaźnik dawstwa narządów zmarłych jest niski w większości regionów świata, ale w Indiach jest on bardzo niski, co rocznie przyczynia się do śmierci ponad 500 tys. pacjentów oczekujących na przeszczep organów. Edukowanie młodzieży w temacie dawstwa narządów może zwiększyć liczbę zarejestrowanych dawców narządów. Staraliśmy się sprawdzić, czy jedna sesja edukacyjna w klasie prowadzona przez rówieśników przyczyni się wśród uczniów szkół średnich i ich rodzin do wzrostu wiedzy na temat dawstwa narządów, zamiaru przeznaczenia własnych organów na ten cel, i czy doprowadzi do rodzinnej dyskusji. Wszystkie te czynniki mogą być katalizatorem zwiększenia wskaźnika dawstwa narządów w społeczeństwie.

Pokaż więcej