Pozytywne identyfikowanie gatunków z wykorzystaniem konwolucyjnych sieci neuronowych i hipersieci wspomagające działania na rzecz ochrony przyrody

Aditya Radhakrishnan, Indie 13-15

Celem tego projektu jest rozwiązanie problemu ochrony dzikiej przyrody przez wykorzystanie konwolucyjnych sieci neuronowych do pozytywnej identyfikacji gatunków na zdjęciach. W przypadku gatunków zagrożonych często nie ma wystarczającej liczby przykładów treningowych, dlatego do rozwiązania tego problemu opracowano nowatorską metodę wykorzystania hipersieci. Te sieci neuronowe mogą pomóc w identyfikacji zdjęć organizmów i ich śladów takich jak odchody i tropy. Sieci mogą być wdrażane offline, co umożliwia ich wykorzystanie na odległych obszarach. To rozwiązanie może być przydatne i skuteczne w ograniczaniu kłusownictwa i nielegalnego handlu, monitorowaniu populacji dzikiej fauny i flory oraz analizie różnorodności.

Pokaż więcej