Identyfikacja nowych diagnostycznych i prognostycznych paneli biomarkerów raka poprzez analizę big data

Kevin Sheng, Wirginia, Stany Zjednoczone 16-18

Dzięki zintegrowanemu wykorzystaniu danych sekwencjonowania całego genomu RNA uzyskanych z The Cancer Genome Atlas (TCGA) i danych o interferencji RNA uzyskanych z Projektu Achilles zrealizowanego przez Broad Institute, zidentyfikowano diagnostyczne i prognostyczne panele biomarkerów o wyższej czułości i specyficzności niż dotychczas stosowane kliniczne markery gruczolakoraka płuc, glejaka i raka jasnokomórkowego. Stwierdzono, że panele te przewyższają obecne markery diagnostyczne i prognostyczne, a także, za pomocą analiz bioinformatycznych, określają reakcje pacjentów na określone terapie, co potencjalnie może umożliwić integrację ze standardowymi praktykami klinicznymi. Na podstawie tych wyników można przypuszczać, że dalsze dostosowanie tej nowej metody do wszystkich typów nowotworów może doprowadzić do odkrycia znacznie lepszych biomarkerów.

Pokaż więcej