Wodór – przyszłość energii: produkcja z zielonych odpadów w fotokatalizie prowadzonej za pomocą widzialnego widma światła słonecznego

Ahmet Alp Derin, Oktay Demirci, Turcja 16-18

Głównym celem naszego projektu jest produkcja paliwa wodorowego poprzez wykorzystanie energii słonecznej do wywołania reakcji fotokatalitycznej, w której cząsteczki celulozy są rozkładane do momentu pełnego wytworzenia gazu wodorowego. Wykorzystanie tej metody będzie korzystne zarówno dla przyrody, jak i ludzi. Przede wszystkim ograniczy ona emisję toksycznych gazów powodowaną przez inne zasoby energii, ponieważ wodór jest dobrym zamiennikiem nieodnawialnych źródeł energii. Naszym celem jest również zmniejszenie problemu niedoboru wody, gdyż pod koniec reakcji katalitycznej wytwarzane są cząsteczki wody, które mogą mieć wiele zastosowań. Proces ten zmniejszy także ilość zielonych odpadów roślinnych wytwarzanych przez rolników, ponieważ zamiast je palić lub wyrzucać, można je wykorzystać w bardziej produktywny sposób.

Pokaż więcej