Opracowanie wysokowydajnego, taniego filtra do skutecznego usuwania rozpuszczonych metali ciężkich i zanieczyszczeń organicznych

Yatin Chandar, Nevada, Stany Zjednoczone 16-18

W tym projekcie przedstawiono nowatorską, wydajną i skalowalną metodę usuwania kationów metali ciężkich i zanieczyszczeń aromatycznych z wody. Metoda ta wykorzystuje potencjał chelatujący deprotonowanych grup katecholaminowych w polidopaminie (PDA) do usuwania jonów metali ciężkich z wody i wykorzystuje silne oddziaływania aromatyczno-aromatyczne i międzycząsteczkowe w celu usunięcia barwników aromatycznych. Duża powierzchnia tych biokompatybilnych nanocząstek zwiększa wydajność adsorpcji. W połączeniu z biodegradowalnym, biokompatybilnym substratem, takim jak bakteryjna nanoceluloza, uzyskana membrana spełnia lub nawet przekracza wymagania dotyczące bezpiecznego, prostego i skalowalnego usuwania wielu niebezpiecznych zanieczyszczeń wody.

Pokaż więcej