Wpływ ekstrakcji rozpuszczalnikiem na usuwanie nadmiaru ligandów ze srebra koloidalnego otrzymanego w wyniku syntezy asymetrycznej

Kritin Vongthongsri, Tajlandia 16-18

Podczas syntezy nanocząstek ligandy – często nazywane środkami redukującymi – często są dodawane w nadmiarze, by przyspieszyć kinetykę reakcji. W wyniku tego nie wszystkie są adsorbowane na granicy faz cząstek i niektóre pozostają wolne i nieprzyswojone przez roztwór. Te wolne pozostałości mogą mieć niekorzystny wpływ na kolejne procesy takie jak wzrost monowarstwy i wymiana ligandów. Zatem usunięcie wolnych ligandów ma kluczowe znaczenie dla wytwarzania nanocząstek. W tym eksperymencie nanocząstki srebra otrzymane w wyniku syntezy asymetrycznej zostały oczyszczone w procesie ekstrakcji rozpuszczalnikiem.

Pokaż więcej