Wpływ stałego pola magnetycznego i konwekcji magnetohydrodynamicznej na reakcję wydzielania wodoru elektrolitycznego

Premanand Otilingam Sivakumar, Delaware, Stany Zjednoczone 16-18

Wodór jest obecnie uważany za jedno z najbardziej odnawialnych, opłacalnych i przyjaznych dla środowiska źródeł energii ze względu na jego obfitość, łatwość wydobycia i niezanieczyszczający charakter. Najczęściej stosowanym procesem ekstrakcji wodoru jest elektroliza wody. Powodem jest wysoka czystość. Zgodnie z wynikami wstępnych eksperymentów kierunek magnetyzmu znacząco wpływa na kierunek siły Lorentza, konwekcję roztworu elektrolitycznego, bulgotanie i ogólną wydajność elektrolizy wody. Dzięki temu projektowi staram się zmaksymalizować opłacalność produkcji wodoru do zastosowań przemysłowych i komercyjnych poprzez magneto-elektrokatalizę.

Pokaż więcej