Wczesne wykrywanie raka trzustki z wykorzystaniem testu przepływu bocznego i rozwiązań z zakresu deep learning

Harsh Agrawal, Anmol Rathi, Indie 13-15

Naszym celem jest opracowanie nieinwazyjnej i taniej metody wykrywania raka trzustki we wczesnych stadiach, poprzez ilościowe określenie poziomu sperminy (poliaminy) w ślinie człowieka w badaniu wykorzystującym koniugat złota. Zastosowanie testu przepływu bocznego zintegrowanego z mobilnym czytnikiem wykorzystującym inteligentną konwolucyjną sieć neuronową ułatwia uzyskanie wyników testu.

Pokaż więcej