Tuan Dolmen

Cyfrowy moduł rolniczy przeznaczony do pozyskiwania energii z wibracji drzew

Tuan Dolmen, Turcja 16-18

W ramach projektu zbadano problem braku alternatywnych źródeł energii w sektorze rolniczym i opracowano jego rozwiązanie. W wyniku przeprowadzenia odpowiednich badań chcemy stworzyć cyfrowy moduł rolniczy, który może gromadzić energię z wibracji drzew oraz zbierać dane rolnicze. Przygotowano i przetestowano zestaw eksperymentalny. Ze względu na niską moc generowaną przez układ przeprowadzono prace optymalizacyjne – zarówno teoretyczne, jak i eksperymentalne. Ostatecznie przedstawiono system gromadzący energię z wibracji drzew.

Pokaż więcej