Wykrywanie obiektów układu słonecznego na podstawie zablokowanego światła gwiazd: przypadek Planety 9

Aniruddha Girish Aramanekoppa, Norwegia 13-15

Obecna metoda znajdowania nowych obiektów w Układzie Słonecznym polega na obserwacji nieba w odstępie kilku dni i sprawdzeniu, czy coś się poruszyło. Ta metoda nie jest optymalna przy wykrywaniu bardzo słabo widocznych obiektów takich jak Planeta 9. Proponowana metoda wykrywania obiektów układu słonecznego (SSO) takich jak Planeta 9 polega na wykorzystaniu światła gwiazd, które blokują one podczas przechodzenia przed gwiazdami. Przemieszczając się po niebie, SSO powinny blokować światło gwiazd tła na śledzonej ścieżce. Do wykrycia tego wzorca i zidentyfikowania ruchu SSO można wykorzystać dane astronomiczne pochodzące z teleskopów.

Pokaż więcej