Piasek pustynny jako środek wzrostu upraw rolnych

Ameer Inder KAJEE, Republika Południowej Afryki 13-15

Bez zdrowej gleby nie można uprawiać żywności. Wysuszenie ziem obejmuje coraz większe obszary, a pustynnienie jest globalnym problemem, który wpływa na roślinność, ludzi i zwierzęta.

Celem tego projektu było uzyskanie plonów z upraw prowadzonych w pustynnym piasku. Postawiłem hipotezę, że dodanie mieszanki celulozy roślinnej, keramzytu i krzemionki w połączeniu z żywymi organizmami umożliwi uzyskanie plonów z piasku pustynnego.

Pokaż więcej