Przekształcanie wibracji mostów w energię elektryczną

Dale Villarin, Ahsil Jix Baroro, Steve Niño Watin, Filipiny 16-18

Ten projekt stanowi opracowanie mostu zdolnego do przekształcania własnych wibracji lub ruchu (energii kinetycznej) w energię elektryczną za pomocą modułu piezoelektycznego. Przeprowadzono symulację procesu, używając miniaturowego mostu i modułu piezoelektrycznego umieszczonego w kartonowej kostce przymocowanej do spodu mostu. W kostce znajduje się jeden kawałek marmuru mający bezpośredni kontakt z kryształem kwarcu modułu piezoelektrycznego w celu przeniesienia na niego sił powstających podczas wibracji mostu. Gdy most wibruje, marmur porusza się i przetwornik piezoelektryczny generuje prąd. Dzięki temu uzyskujemy most generujący energię elektryczną.

Pokaż więcej