Organizacja chromosomów podczas podziału komórki i jej wpływ na kształt jądra w interfazie

Kelly Xu, Vermont, Stany Zjednoczone 16-18

Wiele komórek rakowych często ma zniekształcone lub płatkowate jądra. Jednak mechanizmy powstawania tego zjawiska są obecnie nieznane. Naszym celem było określenie, czy organizacja chromosomów podczas mitozy miała wpływ na kształt jądra. W tym celu kinezyna Kif18A została wyeliminowana z komórki, co zasadniczo zakłóciło organizację chromosomów. Następnie za pomocą obrazowania i analizy komputerowej zmierzono okrągłość (solidność) jąder. W przypadku komórek z wyeliminowaną kinezyną zaobserwowano zwiększony odsetek nienormalnie ukształtowanych jąder.

Pokaż więcej