Chemicznie modyfikowany rdzeń pomarańczy olbrzymiej do sorpcji oleju

Yang Xiang, Roy Luo, Sheng Hao Ong, Singapur 16-18

Wycieki ropy naftowej powodują negatywne skutki dla środowiska takie jak wyczerpywanie się tlenu i zanieczyszczanie zbiorników wodnych. Obecne metody usuwania wycieków są nieefektywne i nie są przyjazne dla środowiska. Nasz projekt ma na celu chemiczną modyfikację rdzenia pomarańczy olbrzymiej, stanowiącego naturalny odpad, w celu uzyskania sorbentu olejowego. Wykorzystamy trzy różne modyfikacje chemiczne: metylotrimetoksysilan (MTMS), kwas oleinowy i merceryzację. Po modyfikacji chemicznej określimy hydrofobowość (zdolność do odpychania wody) i oleofilowość (zdolność do przyciągania oleju) naszego sorbentu poprzez sprawdzenie jego zdolności sorpcji wody i zdolności sorpcji oleju w czystym oleju, czystej wodzie oraz mieszaninie wody morskiej i oleju napędowego.

Pokaż więcej