Polimer Carbo-S: rozwiązanie światowego kryzysu wodnego (zwalczanie zanieczyszczenia wody i poprawa retencji wody w glebie)

Manikya Verma, Indie 16-18

Mój projekt to mikroporowaty, adsorbujący polimer składający się z alfa-dekstrozy-glukozy i węgla aktywnego. Ze względu na intensywną mikroporowatość i potencjał adsorpcyjny może on usunąć większość organicznych i nieorganicznych zanieczyszczeń z wody, w tym soli mineralnych, czyniąc ją przydatną do ponownego użycia. W przeciwieństwie do obecnych filtrów lub membran filtracyjnych, które muszą być wymieniane i utylizowane po nasyceniu zanieczyszczeniami, mój polimer może być wielokrotnie poddawany recyklingowi ze względu na jego hydrolityczną strukturę. Ponadto po zakończeniu filtracji lub nasyceniu się polimeru można go użyć jako polimeru superchłonnego, wprowadzając go bezpośrednio do gleby, by zwiększyć jej zdolność retencji wody i tym samym przyspieszyć kiełkowanie nasion i wzrost roślin. Materiał jest w pełni biodegradowalny i nie zawiera żadnych substancji chemicznych ani reagentów, oprócz wymienionych powyżej, które zostały użyte do jego syntezy. Dzięki temu jest to przyjazne dla środowiska, ekonomiczne i wydajne rozwiązanie do walki z globalnymi i lokalnymi kryzysami wodnymi.

Pokaż więcej