Wykorzystanie nieprzetworzonych odpadów bambusowych do zrównoważonego usuwania toksycznych barwników z wody

Akash Rathod, Michigan, Stany Zjednoczone 16-18

Barwniki anionowe są powszechnie stosowane w przemyśle włókienniczym i generują ścieki przyczyniające się do globalnego zanieczyszczenia wody. Współczesne technologie usuwania barwników są niewydajne i drogie, co sprawia, że są niemożliwe do zastosowania w krajach rozwijających się. Nieprzetworzone odpady bambusowe zostały wykorzystane do stworzenia kationizowanej celulozy dialdehydowej – taniego i biodegradowalnego adsorbentu, który został zbadany pod kątem usuwania czerwieni kongo (barwnika anionowego) ze ścieków. Przetestowano wiele parametrów, w tym stężenie barwnika i czas kontaktu. Kinetykę adsorpcji modelowano na podstawie kinetyki pseudo pierwszego rzędu i pseudo drugiego rzędu. Zastosowano również modele izoterm Langmuira i Freundlicha. Uzyskano obiecujące wyniki adsorpcji przy zdolności adsorpcji 909,09 mg/g.

Pokaż więcej