Oparte na BA-ADA nanocząstki reagujące na ROS do selektywnego dostarczania leków do komórek nowotworowych

I Sam Hui, Sap Tou Lao, Chris Fong, Makau 13-15

Przeprowadzono badanie nanocząstek reagujących na reaktywne formy tlenu (ROS). Na potrzeby naszego badania opracowano innowacyjną cząstkę syntetyczną – kwasu 1-adamantanokarboksylowego sprzężonego z estrem pinakolowym kwasu 4-hydroksyfenyloborowego (BA-ADA). Ładunek terapeutyczny (doksorubicyna) może zostać umieszczony w nanocząsteczkach i uwalniany selektywnie w komórkach nowotworowych, w których występuje nadmierna ekspresja ROS. Może to zwiększyć skuteczność terapeutyczną i zmniejszyć skutki uboczne w porównaniu z większością standardowych rozwiązań terapeutycznych. Celem badań i innowacji jest ustanowienie bardziej humanitarnej i skutecznej strategii leczenia ukierunkowanej skutecznie i selektywnie na komórki nowotworowe.

Pokaż więcej