Averrhoa bilimbi: naturalny koagulant lateksu

A U Nachiketh Kumar, Aman K A, Indie 16-18

Plantacje kauczuku istnieją na całym świecie. Do koagulacji lateksu rolnicy używają kwasu mrówkowego, który jest bardzo żrący. Roztwór uwalniany po koagulacji lateksu zawiera resztki kwasu mrówkowego i pozostaje kwaśny. Po spuszczeniu zakwasza on okoliczną glebę. Starając się rozwiązać ten problem, spróbowaliśmy wykorzystać ekstrakt z drzewa Averrhoa bilimbi, powszechnie nazywanego bilimbi, które daje kwaśne, pikantne, soczyste owoce. W soku owocowym występuje wysokie stężenie kwasu szczawiowego, który jest przydany w czyszczeniu i wybielaniu. Zawiera również kwas octowy. Owoc o masie 20 g może dostarczyć około 10 ml ekstraktu.

Ponieważ zastosowanie kwasu mrówkowego w koagulacji lateksu ma pewne ograniczenia, ekstrakt bilimbi został użyty na lateksie gumowym, aby uzyskać lepszą jakość arkuszy gumy. Powierzchnia cząstek lateksu jest naładowana, co powoduje powstanie sił odpychających, które uniemożliwiają im koagulację. W procesie koagulacji kwas mrówkowy neutralizuje te ładunki, eliminując siły odpychania między cząstkami. Bilimbi zawiera kwas szczawiowy z dwoma wymiennymi jonami wodoru, natomiast kwas mrówkowy ma tylko jeden wymienny jon wodoru. Dlatego naszym celem jest przygotowanie naturalnego środka koagulującego z ekstraktu z owoców bilimbi, aby zapewnić wyższą jakość oraz chronić środowisko.

Pokaż więcej