Deepwound: automatyczna ocena ran pooperacyjnych i nadzór miejsca operacji z wykorzystaniem konwolucyjnych sieci neuronowych

Varun Shenoy, Kalifornia, Stany Zjednoczone 16-18

Moje badania dotyczą zastosowania konwolucyjnych sieci neuronowych i algorytmu systemów uczących się do klasyfikacji obrazów do nadzoru ran pooperacyjnych. Opracowałem model obliczeniowy do precyzyjnej identyfikacji obecności dziewięciu wzajemnie włączających się etykiet w obrazie rany, w tym infekcji operowanego miejsca, drenażu, zszywek i szwów. Ponadto opracowałem aplikację mobilną, która współpracuje z moimi modelami klasyfikującymi. Dzięki temu pacjenci w zaciszu własnego domu mogą monitorować stan rany oraz inne ważne czynniki rekonwalescencji, takie jak ćwiczenia i przyjmowanie leków. Z tych informacji można utworzyć dokument udostępniany zespołowi nadzorującemu leczenie pacjenta.

Pokaż więcej