AquaLoop: powierzchniowa boja zbierająca dane

Carlo Charles, Miguel Antonio Chavez, Cj Ritualo, Filipiny 16-18

W oceanach występuje coraz więcej problemów i jeśli natychmiast nie podejmiemy odpowiednich działań naprawczych, bioróżnorodność wód morskich nadal będzie się pogarszać. Główną przyczyną jest brak odpowiedniej technologii do monitorowania i poznawania bioróżnorodności wód morskich. W samych Filipinach straciliśmy większość naszych raf koralowych i zasobów morskich.

Aby uratować zasoby morskie, musimy prowadzić badania. Jednak badania prowadzone bez wydajnych boi zbierających dane z oceanów mogą przynieść więcej zamieszania niż wniosków. AquaLoop rozwiązuje ten problem. Jest to powierzchniowa boja wodna, która uzyskuje niezbędne dane z czujników i przesyła je bezprzewodowo, umożliwiając badaczom dostęp do danych w dowolnym miejscu i czasie. Może to znacznie pomóc w ochronie i eksploracji naszych wód, likwidując problem braku dostępu naukowców do danych oceanicznych.

Pokaż więcej