AccessO2: innowacyjny, nieelektryczny koncentrator tlenu ratujący życie

Sanjit Thangarasu, Maryland, Stany Zjednoczone 13-15

Mój projekt polega na zbudowaniu nieelektrycznego koncentratora tlenu, aby zaspokoić potrzeby milionów niemowląt i noworodków cierpiących na hipoksemię, czyli niskie nasycenie krwi tlenem, oraz zespół niewydolności oddechowej niemowląt w krajach słabo rozwiniętych, gdzie sprężony tlen medyczny nie jest dostępny. Zbudowałem prototyp koncentratora tlenu wykorzystującego adsorpcję zmiennociśnieniową (PSA), w którym zeolit zjonizowany litem jest używany do oddzielania azotu od powietrza atmosferycznego, zapewniając sprężony tlen. Wykazałem stałe stężenie na poziomie 42%, które można stosować w terapii tlenowej u niemowląt i noworodków.

Pokaż więcej