Adsorpcja nitrofenoli (NPh) przy użyciu materiału węglowego domieszkowanego azotem

Anusha Bhattacharyya, Arkansas, Stany ZJednoczone 16-18

Nitrofenole (NPh), substancje chemiczne używane w syntezie pestycydów, insektycydów i herbicydów, są głównym czynnikiem skażenia wód. Zanieczyszczenia związane z tymi produktami rosną wykładniczo. Celem tego projektu było znalezienie odpowiedniego adsorbentu do usuwania NPh z wody w skuteczny, niedrogi i zrównoważony sposób. Aby to osiągnąć, zaprojektowałam i zsyntetyzowałam wydajny i przeznaczony do wielokrotnego użytku adsorbent NPh, NC-TiO2. Każdy kilogram wyprodukowanego przeze mnie materiału może usunąć 52 g zanieczyszczeń (NPh) z wody. Materiał kosztuje tylko 7 dolarów za kilogram i może oczyścić miliony litrów wody, dzięki czemu jest znacznie tańszy i bardziej zrównoważony niż dotychczasowe metody.

Pokaż więcej