Badanie kontrolowanych parametrów systemu „drapieżnik-zdobycz” jako biologiczna metoda zwalczania szkodników zademonstrowana na przykładzie sieciarek i mszyc

Mark Markov, Rosja 13-15

Badania uzupełniono eksperymentami terenowymi i obliczeniem parametrów biologicznych zwalczania szkodników (mszyc) z zastosowaniem sieciarek w trzech trybach temperatury w różnych okresach sezonowej kolonizacji larw – w okresie 1 (od 11°C do 14°C), okresie 2 (od 19°C do 25°C) i okresie 3 (od 25°C do 35°C) – oraz w odmiennych warunkach środowiskowych: w środowisku  1, czyli środowisku produkcyjnym w przedsiębiorstwie ogrodniczym, i w środowisku 2, czyli ogrodzie na przydomowej działce. Dwie grupy larw: larwy wychowane w laboratorium i larwy zebrane w środowisku naturalnym badano osobno. Parametry systemu biologicznego „drapieżnik-zdobycz” obliczono na podstawie zależności między larwami sieciarek i mszycami, z uwzględnieniem parametrów poboru i wydajności biologicznej uwalniania sieciarek zgodnie ze średnimi wartościami ilościowymi dla trzech gatunków mszyc niszczonych przez larwy sieciarek w trzech stadiach rozwoju. Te zależności zostały ocenione przy użyciu modelu matematycznego Lotki-Volterry na podstawie obliczeń parametrów modelu, które obejmowały współczynniki poboru oraz współczynnik wydajności biologicznej uwalniania sieciarek i zostały przeprowadzone podczas ilościowej oceny badań. Ocena i uwzględnienie tych parametrów pomaga w rozwiązywaniu problemów ze stabilnością i zarządzaniem w badanym ekosystemie rolniczym.

Pokaż więcej