mNutrition: programowe rozwiązania do diagnozy niedożywienia dzieci poniżej 5 roku życia

Ayush Gharat, Indie 13-15

mNutrition to mobilna aplikacja wykorzystujące osiągnięcia technologiczne do diagnozy niedożywienia i jego nasilenia u dzieci w wieku od 0 do 5 lat na podstawie pomiarów antropometrycznych. Profil ryzyka dziecka, wraz z innymi informacjami takimi jak imię i nazwisko, płeć, data urodzenia, obszar/miejsce zamieszkania i inne parametry, może być przechowywany w bazie danych w chmurze, do której można uzyskać dostęp podczas prognozowania stanu dziecka.

Pokaż więcej