Szybkie, nowatorskie, tanie podejście do osiągnięcia niemal 100% degradacji LDPE: bioremediacja składowiska odpadów z wykorzystaniem grzybów z gatunku Phanerochaete chrysosporium

Shloka Janapaty, Kalifornia, Stany Zjednoczone 16-18

Polietylen o niskiej gęstości (LDPE) stwarza globalne problemy, a obecne metody jego remediacji są drogie i niebezpieczne. Celem tego badania jest opracowanie metody szybkiego rozkładu niemal całości LDPE. Zbadano wiele parametrów i zidentyfikowano cztery najskuteczniejsze zmienne niezależne: inokulację grzybów z gatunku Phanerochaete chrysosporium, wypiekanie, trawienie i obecność odcieku ze składowisk odpadów syntetycznych. Grupa, w której przetestowano wszystkie zmienne, wykazała redukcję powierzchni LDPE na poziomie 99,5%–99,9% w ciągu sześciu dni. Powstawanie CO2 potwierdziło rozpad. Dodatkowo odciek został znacząco remediowany w ciągu 12 dni. Dalsze eksperymenty wykazały, że projekt ten można usprawnić w celu umożliwienia zastosowania w przemyśle.

Pokaż więcej