Nowe genomiczne podejście do ostrego odrzucenia przeszczepu we wszystkich grupach wiekowych pacjentów po przeszczepie nerek

Daniel Cheng, Karolina Północna, Stany Zjednoczone 16-18

Ostre odrzucenie pozostaje istotnym powikłaniem po transplantacji nerek, co wpływa na długoterminowe wyniki. We współpracy z uczniami szkół średnich w ramach letniego wolontariatu w Duke University opracowaliśmy sygnaturę ekspresji genów krwi obwodowej wskazującą na ostre odrzucenie przeszczepu, która może być stosowana zarówno u dzieci, jak i dorosłych. Obwodowa sygnatura ostrego odrzucenia przeszczepu pozwoli na lepsze monitorowanie alloprzeszczepów u pacjentów pediatrycznych wkraczających w dorosłość, umożliwiając dostosowanie immunosupresji i poprawę wyników długoterminowych. Badanie to zostało przyjęte do prezentacji podczas Amerykańskiego Kongresu Transplantologicznego w Bostonie, który odbędzie się w czerwcu 2019 roku.

Pokaż więcej